info@huseyinpehlivan.av.tr | 0 232 501 20 20 | 0 232 441 55 58

ÇALIŞMA ALANLARI

* Anayasa mahkemesi bireysel başvuru.

* Aile hukuku ihtilafları(Boşanma,nafaka,velayet,mal rejimleri)

* Şahıs hukuku ihtilafları.(soybağının reddi,düzeltilmesi ,nüfus kaydı düzeltilmesi,isim ve soy isim  değiştirilmesi ve sair nüfus davaları)

* Miras hukuku ihtilafları(Miras paylaşımı,vasiyetnameden doğan davalar,tereke davaları)

* İş hukuku ihtilafları(Kıdem,ihbar tazminatı ve sair işçilik hakları,Toplu iş Sözleşmesinden doğan haklar,işe iade ve buna ilişkin tazminat davaları,sendika ihtilafları vs)

* Taşınmaz davaları(Tapu iptali,muvazaa,ortaklığın giderilmesi,İnşaat,tapu kaydı düzeltilmesi)

* Kira ihtilafları(tahliye,tespit,akde aykırılık)

* Ticari davalar(Şirket ihtilafları,kooperatif ihtilafları,alacaklar,sözleşmeler,tasarrufun iptali vs)

* Vakıf mevzuatından doğan ihtilaflar.

* Tazminat davaları.(Değişik sebeplere dayalı)

* Kurumsal icra takipleri ve bunlara bağlı davalar

* Kişisel İcra takipleri ve bunlara bağlı davalar.

* Tüketici ihtilaflarından doğan davalar.

* Ceza hukuku davaları.

 

Mahkeme görevlendirmesi halinde;

Hukuki konularda bilirkişilik,Tereke mümessilliği,miras ortaklığı temsilciliği,Tereke defteri düzenlenmesi,vasilik işlemlerinin ve hesaplarının incelenmesi.